Om Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK)

Institutt for Empatisk Kommunikasjon ble stiftet i 2016. Instituttet er lokalisert i Bærum kommune.

Bakgrunnen for instituttets virksomhet er fremstilt i læreboken Empatisk Kommunikasjon. Et verktøy for menneskemøter, Lisbeth Holter Brudal, 2017 2. utg.

I boken beskrives verktøyet inngående ut fra eksempler fra klinisk og praktisk arbeid gjennom en periode på 12 år. Empatisk Kommunikasjon tar utgangspunkt i anerkjente psykologiske teorier og forskningsresultater innen narratologi, affektbevissthet og mentalisering. Ny kunnskap innen hjerneforskning og oppdagelsen av speilnevronsystemet er et sentralt tema i beskrivelsen av den praktiske anvendelsen av Empatisk Kommunikasjon.

Instituttets formål er å spre kunnskap om samtaleverktøyet Empatisk Kommunikasjon gjennom kursvirksomhet, undervisning og publikasjoner.

Det arrangeres kurs i Empatisk Kommunikasjon i Norge, Sverige og Danmark. I flere europeiske land arrangeres kurs i Empatisk Kommunikasjon gjennom NGOer som er tilknyttet Europarådet. Evaluering viser at Empatisk Kommunikasjon er et nyttig verktøy innen blant annet helse, skole, lederutdanning og i mellommenneskelige relasjoner generelt.

Empatisk Kommunikasjon defineres som «en avklarende samtale» basert på jevnbyrdighet.

Institutt for Empatisk Kommunikasjon ledes av et styre og styrets årsmøte er instituttets øverste organ. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Instituttets styre ledes av Ronny Yttrehus.