Utdrag av gjennomførte kurs

Dato/ oppstart Målgrupper Kurs Instruktør Sted
10.01.2019 Tverrfaglig gruppe. Introduksjonskurs 3t videreutdanning i barn og unges psykiske helse. Anne Gro Tvedt (IEK). R-Bup Nydalen i Oslo
12.02.2019 Ledere i Asker kommune, pleie og omsorg. Fordypningskurs 20t. 12.02, 27.02, 13.03, 27.03. Anne Gro Tvedt (IEK). Asker kommune
13.02.2019 Helsepersonell/ fagpersoner i Asker kommune, pleie og omsorg. Oppfølgingsdag 4t. Anne Gro Tvedt (IEK). Asker kommune
14.02.2019 Helsepersonell/ fagpersoner i Asker kommune. Fordypningskurs 20t. 14.02, 26.02, 12.03, 28.03. Anne Gro Tvedt (IEK). Asker kommune
14.02.2019 Tverrfaglig gruppe. Instruktørkurs 15t. 14.02, 15.02. Ronny Yttrehus (IEK), Turid Vålandsmyr. Samfunnshus Vest, Røa
13.03.2019 Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Introduksjonskurs 6t. Hildegunn Edløy Holstvoll, Turid Vålandsmyr. Sørlandet Sykehus HF, Arendal
09.05.2019 Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Introduksjonskurs 6t. Helene Morvik, Hildegunn Edløy Holstvoll. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
13.11.2019 Helsepersonell/fagpersoner på sykehus og i kommuner Empatisk Kommunikasjon – en introduksjon,
6 timer
Hildegunn Edløy Holstvoll og Helene Morvik, Lærings -og mestringssenteret, Sørlandet Sykehus HF Sørlandet Sykehus HF, Arendal
12.12.2019 Helsepersonell/fagpersoner på sykehus og i kommuner Empatisk Kommunikasjon – fordypningskurs dag 1 Helene Morvik og Turid Vålandsmyr, Lærings -og mestringssenteret, Sørlandet Sykehus HF Sørlandet Sykehus HF, Arendal
08.01.2020 Helsepersonell/fagpersoner på sykehus og i kommuner Empatisk Kommunikasjon – fordypningskurs dag 2 Helene Morvik og Turid Vålandsmyr, Lærings -og mestringssenteret, Sørlandet Sykehus HF Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
21.01.2020 Helsepersonell/fagpersoner på sykehus og i kommuner Empatisk Kommunikasjon – fordypningskurs dag 3 Helene Morvik og Turid Vålandsmyr, Lærings -og mestringssenteret, Sørlandet Sykehus HF Sørlandet Sykehus HF, Arendal
25.05.2020 Tverrfaglig gruppe. Instruktørkurs 15t. 25.05, 26.05. Ronny Yttrehus (IEK) Samfunnshus Vest, Røa

Dato/
Oppstart
Målgrupper Kurs Instuktør Sted
05.01.2018 Tverrfaglig gruppe Introduksjonskurs 3t videreutdanning i barn og unges psykiske helse Anne Gro Tvedt (IEK) Høyskolen i Drammen
23.01.2018 Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Introduksjonskurs 6t. Åse Ribe Johnsen, Helene Morvik. Sørlandet Sykehus HF, Arendal
09.02.2018. Tverrfaglig gruppe. Introduksjonskurs 3t videreutdanning i barn og unges psykiske helse. Anne Gro Tvedt (IEK). R-Bup Nydalen Oslo
27.02.2018. Tverrfaglig gruppe. Fordypningskurs 20t 27.02, 13.03. 03.04, 10.04. Anne Gro Tvedt (IEK). Asker kommune
28.02.2018. Tverrfaglig gruppe. Oppfølgingsdag 4t. Anne Gro Tvedt (IEK). Asker kommune
06.03.2018. LIS-1. Introduksjonskurs 6t. Åse Ribe Johnsen, Helene Morvik. Sørlandet Sykehus HF, Arendal
12.03.2018. LIS-1. Introduksjonskurs 6t. Åse Ribe Johnsen, Helene Morvik. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
20.03.2018. LIS-1. Introduksjonskurs 6t. Åse Ribe Johnsen, Anne Mia Myhre. Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord
03.05.2018. Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Introduksjonskurs 6t. Åse Ribe Johnsen, Anne Mia Myhre. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
14.06.2018. Tverrfaglig gruppe. Instruktørkurs 15t 14.06, 15.06. Ronny Yttrehus (IEK), Turid Vålandsmyr. Normisjon Region Agder
23.08.2018. Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Introduksjonskurs 6t. Åse Ribe Johnsen, Anne Mia Myhre. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
27.08.2018. Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Introduksjonskurs 6t. Helene Morvik, Anne Mia Myhre. Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord
11.09.2018. Tverrfaglig gruppe. Fordypningskurs 20t 11.09, 27.09, 09.10, 23.10. Anne Gro Tvedt (IEK). Asker kommune
20.09.2018. Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Introduksjonskurs 6t. Turid Vålandsmyr, Anne Mia Myhre. Sørlandet Sykehus HF, Arendal
25.09.2018. Tverrfaglig gruppe. Dagskurs 7t. Anne Gro Tvedt (IEK). Asker kommune
26.09.2018. Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Fordypningskurs dag 2. Ronny Yttrehus (IEK), Turid Vålandsmyr. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
15.11.2018. Helsepersonell/ fagpersoner på sykehus og i kommuner. Fordypningskurs dag 3 og 4 15.11, 03,12. Turid Vålandsmyr, Anne Mia Myhre. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand og Arendal
21.11.2017 Tverrfaglig gruppe Fordypningskurs 20t 21.11, 11.12. Ronny Yttrehus (IEK), Turid Vålandsmyr Normisjon Region Agder
21.09.2017 Helsepersonell/
fagpersoner på
Univsersitets-
sykehuset i
Nord-Norge
(UNN)Fordypningskurs 18t 21.09, 20.10, 16.11 Anne Mia Myhre og Åse
Ribe Johnsen, Lærings
–og mestringssenteret,
Sørlandet Sykehus HF
Videooverføring
fra Sørlandet
Sykehus HF
til lokasjon
Tromsø og
Harstad.
24.08.2017 Helsepersonell/
fagpersoner på
sykehus og i
kommuner
Introduksjonskurs 6t Åse Ribe Johnsen og
Helene Morvik, Lærings –
og mestringssenteret,
Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet Sykehus
HF, Kristiansand
25.08.2017 Helsepersonell/
fagpersoner på
sykehus og i
kommuner
Introduksjonskurs 6t Åse Ribe Johnsen og
Helene Morvik, Lærings –
og mestringssenteret,
Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet Sykehus
HF, Kristiansand
29.08.2017 Tverrfaglig gruppe Introduksjonskurs 6t Ronny Yttrehus (IEK), Turid Vålandsmyr Normisjon Region Agder
11.09.2017 Tverrfaglig gruppe Fordypningskurs 20t 11.09, 09.10, 06.11 Ronny Yttrehus (IEK), Rolv Brudal (IEK) Regionsenter for barn og unges psykiske helse
12.09.2017 Tverrfaglig gruppe i helse og omsorg Fordypningskurs 20t 12.09, 26.09, 10.10, 24.10 Anne Gro Tvedt (IEK) Asker Kommune
14.09.2017 Ledere i helse og omsorg Fordypningskurs 20t 14.09, 28.09, 12.10, 26.10 Anne Gro Tvedt (IEK) Asker Kommune
20.09.2017 Helsepersonell/
fagpersoner på
sykehus og i
kommuner
Fordypningskurs 18t 20.09, 18.10, 14.11 Anne Mia Myhre og Åse
Ribe Johnsen, Lærings
–og mestringssenteret,
Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet Sykehus
HF, Kristiansand og
Arendal
28.10.2017 Tverrfaglig gruppe Menneskemøter og Empatisk Kommunikasjon. Seminar. Lisbeth Holter Brudal (IEK) Mikaelkirken i Oslo
31.10.2017 Tverrfaglig gruppe i helse og omsorg Introduksjonskurs 6t Anne Gro Tvedt (IEK) Asker Kommune
30.11.2017 Helsepersonell/
fagpersoner på
sykehus og i
kommuner
Introduksjonskurs 6t Åse Ribe Johnsen og
Helene Morvik, Lærings –
og mestringssenteret,
Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet Sykehus
HF, Arendal
30.08.2016 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Fordypningskurs 20t 30.08, 13.09, 27.09, 13.10 Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
01.09.2016 Ledere i helse og omsorg Fordypningskurs 20t 01.09, 16.09, 29.09, 11.10 Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
14.09.2016 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Introduksjonskurs 6t Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
28.09.2016 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Arbeid, fritid, avlastning 2t Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
25.10.2016 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Instruktørkurs 15t 25.10, 15.11, 05.01/17 Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
10.11.2016 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Introduksjonskurs 6t Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
01.09.2016 Helsepersonell på sykehus og i kommuner Introduksjonskurs 5t Anne Mia Myhre/ Turid Vålandsmyr, LMS Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus, Arendal
05.09.2016 Helsepersonell på sykehus og i kommuner Introduksjonskurs 5t Anne Mia Myhre/ Turid Vålandsmyr, LMS Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus, Kristiansand
19.09.2016 Helsepersonell på sykehus og i kommuner Fordypningskurs 15t (forutsetter introduksjonskurs) 19.09,
12.10, 17.11
Anne Mia Myhre/ Turid Vålandsmyr, LMS Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus, Kristiansand
23.11.2016 Ledere og LMS-ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Tromsø
Introduksjonskurs 5t Anne Mia Myhre/ Turid Vålandsmyr, LMS Sørlandet sykehus Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
25.11.2016 Ledere og LMS-ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Harstad
Introduksjonskurs 5t Anne Mia Myhre/ Turid Vålandsmyr, LMS Sørlandet sykehus Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad
18.09.2016 Fordypningskurs 20t 18.09, 16.10, 30.10, 13.11 Ronny Yttrehus, Kristi Forsamling Oslo
14.10.2016 Tverrfaglig videreutdanning innen sped- og småbarns psykiske
helse
Introduksjonskurs 3t Lisbeth Holter Brudal, Institutt for Empatisk Kommunikasjon
(IEK)
Oslo
01.12.2016 Tverrfaglig personell Skaraborgs Sjukhus, Sverige Instuktørkurs 15t 01.12, 02.12 Lisbeth Holter Brudal, Institutt for Empatisk Kommunikasjon
(IEK)
Oslo
17.01.2017 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Fordypningskurs 20t 17.01, 31.01, 14.02, 07.03 Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
19.01.2017 Ledere i helse og omsorg Fordypningskurs 20t 19.01, 03.02, 16.02, 09.03 Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
25.01.2017 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Introduksjonskurs 6t Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
25.01.2017 Tverrfaglig personell i helse og omsorg Introduksjonskurs 6t Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
17.02.2017 Ledere i helse og omsorg Oppfølgingskurs 4t 17.02, 08.03, 06.04, 04.05, 08.06 Anne Gro Tvedt, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Asker kommune
29.01.2017 Tverrfaglig, medlemmer i menighet Fordypningskurs 20t Ronny Yttrehus, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) Oslo Kristi Forsamling
25.03.2017 Tverrfaglig, medlemmer i menighet Introduksjonskurs 5t Ronny Yttrehus, Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) København Kristi Kirke
06.05.2017 Helsepersonell på sykehus og i kommuner Introduksjonskurs 5t Anne Mia Myhre, LMS Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus, Flekkefjord
23.05.2017 Helsepersonell på sykehus og i kommuner Introduksjonskurs 5t Anne Mia Myhre, LMS Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus, Kristiansand
29.05.2017 Helsepersonell på sykehus og i kommuner Introduksjonskurs 5t Anne Mia Myhre, LMS Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus, Arendal