IEK

Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK)

Empatisk Kommunikasjon anvendes blant annet innen helse, ledelse, skole, familie og undervisning.