Filmer

Her følger:

  • 1 film med dr. philos., spesialist i klinisk psykologi, forfatter Lisbeth Holter Brudal (tidligere leder ved Institutt for Empatisk Kommunikasjon) som har utviklet verktøyet Empatisk Kommunikasjon. YouTube.
  • 1 film med et eksempel på bruk av Empatisk Kommunikasjon i en samtale. YouTube.
  • 6 filmer a 10 min med presentasjon av ulike bruksområder for Empatisk Kommunikasjon: Metoden. Bruker og terapeut. Elev og lærer. Pårørende. Medarbeidersamtale. Nytilsatt. Se www.helsefilm.no
  • 1 undervisningsfilm: Empathic Communication: «John» – demonstrating the method. YouTube.

 

Empatisk Kommunikasjon – Lisbeth Holter Brudal

 

Empatisk Kommunikasjon – Eksempel på bruk av Empatisk Kommunikasjon i en samtale

 

Empatisk kommunikasjon – Metoden

 

Empatisk kommunikasjon – Bruker og Terapeut

 

Empatisk kommunikasjon – Elev og lærer

 

Empatisk kommunikasjon – Pårørende

 

Empatisk kommunikasjon – Medarbeidersamtale

 

Empatisk kommunikasjon – Nytilsatt

 

Empati i praksis

 

John