Last ned gratis e-bok om Empatisk Kommunikasjon!

Er du interessert i kommunikasjon, dialog og gode samtaler?

Vil du vite mer om empati oss mennesker i mellom?

Har du opplevet gylne øyeblikk i møte med andre mennesker?

Da kan denne e-boken være til hjelp i samtaler:

Hva er Empatisk Kommunikasjon?
8 eksempler på praktisk bruk av verktøyet Empatisk Kommunikasjon

– Boken er gratis –

 

«Hva er Empatisk Kommunikasjon?» gir et spennende innblikk i hvordan ulike fagfolk bruker kommunikasjonsverktøyet Empatisk Kommunikasjon i hverdagen. Vi får være med på flere interessante menneskemøter gjennom bokens 8 essay.  Boken gir gode eksempler på hvordan Empatisk Kommunikasjon kan implementeres og brukes på tvers av områder, som ledelse, pasientarbeid, rådgivning, veiledning, i skolen og også i vår hverdag. I essay nr. 7 skildres  «moments of meeting» og opplevelser av gylne øyeblikk i dialoger mellom mennesker.

Empatisk Kommunikasjon kan beskrives som en «avklarende samtale». I essay nr. 3 heter det i konklusjonen:

Med denne metoden synes jeg at jeg kommer mer «bakenfor»
og får vite hvordan pasienten egentlig har det.

Essayene i denne håndboken er eksempler på en unik relasjonskompetanse  preget av evnen til å kombinere fagkunnskap fra læreboken i Empatisk Kommunikasjon  med erfaringskunnskap fra gruppearbeidet på kursene i Empatisk Kommunikasjon.

De 6 første essayene er innlevert som avsluttende instruktøreksamen ved Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK) etter at forfatterne har gjennomført et kurs på 35 timer i Empatisk Kommunikasjon. Dette innebærer 20 timers fordypningskurs pluss 15 timers instruktørkurs.

Jeg opplever at jeg som leder har fått brukt meg på en helt annen måte enn i tidligere medarbeidersamtaler, nå utviklingssamtaler.  Til slutt vil jeg tilføye at jeg opplever at det å arbeide med metoden har gitt meg en økt grad av selvinnsikt og forbedret evne til selvrefleksjon. Jeg har utviklet meg som menneske og leder! «Det funka!»
(Leder ved en Akuttklinikk.  Essay nr.1 boken.)

Jeg har i denne oppgaven brukt Empatisk Kommunikasjon i samtale med en pårørende for å vise hvordan dette kommunikasjonsverktøyet kan brukes i møte med pasienter og pårørende.  Jeg har lært mye med å skrive dette essayet om Empatisk Kommunikasjon, og spesielt har begrepet «empati» fått en ny betydning og forståelse for meg.  Det å forstå hva andre mennesker tenker i ulike menneskesamtaler er krevende slik jeg ser det, men også nødvendig. Empatisk Kommunikasjon ønsker jeg skal bli en væremåte for meg og et godt verktøy jeg kan bruke videre i samtaler med andre mennesker.
(Pediatrisk sykepleier. Essay nr. 4 i boken).

Jeg har i denne oppgaven beskrevet mine erfaringer med bruk av Empatisk Selvforståelse for å se og forstå meg selv og utvikle min selvrefleksivitet.  Jeg opplever at jeg tar med meg en ny selvinnsikt som kan hjelpe meg til å møte og håndtere lignende situasjoner i fremtiden.
(Rådgiver. Essay nr. 5 i boken.)

Etter å ha gjennomgått kurs i Empatisk Kommunikasjon er jeg blitt en bedre lytter, og jeg har gått noen steg tilbake i forhold til å være den som skal gi råd til den eldre, som kanskje ikke tidligere har vært i overensstemmelse med den eldres behov. Med metoden synes jeg at jeg kommer mer «bakenfor» og får vite hvordan pasienten egentlig har det.
(Hjelpepleier/adjunkt. Essay nr. 3 i boken)

 • Det er viktig at det klargjøres på kurset at det er en sammenheng mellom verktøyet og de psykologiske teoriene som metoden bygger på!
 • Det er også viktig at de teoretiske forelesningene følges opp med gruppearbeid der kursdeltagerne trener på bruk av Empatisk Kommunikasjon ved hjelp av utvalgte og relevante case!
 • Å forstå sammenhengen mellom teori og egen trening med case i gruppe er av stor verdi for læring av verktøyet!
 • Empatisk Kommunikasjon er et verdifullt verktøy som kan brukes blant annet ved «vanskelige samtaler» – både de formelle og de mer spontane vanskelige situasjoner som kan oppstå mellom mennesker!
 • Empatisk Kommunikasjon er både et verktøy og en væremåte!

(Sitater fra evalueringsmaterialet fra ulike kurs i Empatisk Kommunikasjon.)

Om redaktøren

Dr. philos. Lisbeth Holter Brudal er spesialist i klinisk psykologi og har en doktorgrad fra 1981 fra Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo på avhandlingen: Psykiske reaksjoner hos kvinner og menn i tilknytning til fødsel. I 1985 startet Holter Brudal Institutt for Tokologi og Familiepsykologi (ITF). Hun var daglig leder av ITF frem til 2009. Hun har parallelt drevet egen klinisk praksis frem til 2016.

Holter Brudal har publisert i alt 18 bøker. Mange av bøkene er oversatt til flere språk som svensk, finsk, dansk, engelsk og russisk. Hun har i flere år arbeidet som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og har bred erfaring som underviser, kursleder og veileder i Norge og Sverige.

2016 startet Holter Brudal Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK).

I 1995 mottok Holter Brudal en pris fra «Fødsel i Fokus» og i 2007 ble hun tildelt Norsk Psykologforenings mediapris. I 2011 ble Holter Brudal tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull.

Håndboken er et supplement til læreboken Empatisk Kommunikasjon. Et verktøy for menneskemøter av dr. philos., psykolog og forfatter Lisbeth Holter Brudal, Gyldendal 2017, 2. opplag. Håndboken er på 100 sider. Lisbeth Holter Brudal er redaktør og bidragsyter i boken.

 • «Dette er et flott verktøy».
 • «Her er det gode og aktuelle eksempler».
 • «Flott å kunne vise til boken for deltakere på fordypningskurs og instruktørkurs».
 • «Boken inneholder også nyttig teori».

(Tilbakemeldinger på håndboken)

Om bidragsyterne

 • Nina Hauge Kristiansen. Klinikksjef for akuttklinikken ved Blefjell sykehus.
 • Anne Gro Tvedt. jordmor, høyskolelærer, gestaltterapeut. Instruktør i Empatisk Kommunikasjon. Fagansvarlig ved Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK)
 • Unni Storhaug. Hjelpepleier/adjunkt innen eldreomsorgen.
 • Åse Ribe Johnsen. Pediatrisk sykepleier. Sørlandet sykehus.
 • NN. Rådgiver, Sørlandet sykehus.
 • Kari Flornes. Dr.philos. 1. amanuensis emerita, Høgskolen i Bergen.
 • Lisbeth Holter Brudal. Dr. philos., psykolog, forfatter, leder av Institutt for Empatisk Kommunikasjon (IEK).
 • Karen Marie Saxlund. Fysioterapeut. Kursdeltager.